می توانید به راحتی آب گوجه فرنگی را گرفته و آن را صاف کرده 4 تا 5 دقیقه روی پوست سر ماساژ دهید و سپس با آب شستشو دهید.
با این روش کاهش ریزش مو در عرض چند روز خواهید داشت.